OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

 


BADANIA ŚRODOWISKOWE I ANALIZY LOKALIZACYJNE

 

 


OCHRONA ŚRODOWISKA NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI

 

aktualności

19 WRZESIEŃ 2016

Otrzymaliśmy referencje od firmy Instalatorstwo Sanitarne za wykonanie raportu ooś.

24 SIERPIEŃ 2016

Uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla farmy fotowoltaicznej zaplanowanej w województwie mazowieckim. 

16 MAJ 2016

Zaczynamy pracę nad dokumentacją do wniosku o wydanie DŚU dla inwestycji mieszkaniowej w Warszawie.

6 KWIECIEŃ 2016

Dołączyliśmy do członków Polskiego Stowarzyszenia Eneregtyki Słonecznej.  

O nas

Pracownia Analiz Środowiskowych jest firmą świadczącą usługi konsultingowe i projektowe w zakresie ochrony środowiska oferowane na każdym etapie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego.

więcej...

oferujemy

 • raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • karty informacyjne przedsięwzięć
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • screening i monitoring przyrodniczy
 • inwentaryzacje zieleni
 • analizy emisji hałasu
 • analizy emisji zanieczyszczeń powietrza
 • nadzory przyrodnicze
 • analizy środowiskowe

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 • 2
 • 1
 • 4
 • 5
 • 3