o nas

Pracownia Analiz Środowiskowych świadczy usługi konsultingowe i projektowe w zakresie ochrony środowiska oferowane na każdym etapie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego. Zakres działania Pracowni obejmuje teren całej Polski. 

 Właścicielką i założycielką firmy jest mgr inż. Katarzyna Lubelska-Gawryszewska – absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Właścicielka firmy posiada wieloletnie doświadczenie w branży ochrona środowiska, zdobyte w takcie pracy w biurach projektowych oraz jednostkach badawczych. Jest autorką oraz współautorką kilkudziesięciu opracowań i dokumentacji z zakresu ochrony środowiska w tym m.in. raportów o oddziaływaniu na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, inwentaryzacji przyrodniczych, inwentaryzacji zieleni, analiz akustycznych, przedinwestycyjnych analiz przyrodniczych, ekspertyz przyrodniczych oraz innej dokumentacji w zakresie ochrony środowiska przygotowywanych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. 

 Firma dysponuje nowoczesnym i profesjonalnym oprogramowaniem do wykonywania analiz emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza (OPERAT FB) oraz do wykonywania analiz emisji i rozprzestrzeniania się hałasu (SoundPLAN 7.3 - wersja profesjonalna). Pracownia Analiz Środowiskowych szczególnie poleca swoje usługi inwestorom oraz użytkownikom instalacji w następujących obszarach: 

 

  • Infrastruktura drogowa i kolejowa
  • Energetyka (w tym energetyka odnawialna - biogazownie, farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe)
  • Architektura (parkingi, budownictwo mieszkaniowe, usługowe, magazynowe)
  • Hydrotechnika
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Telekomunikacja

 

 Wycena dokumentacji jest wykonywana indywidualnie i zależy od zakresu opracowania.