OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 


BADANIA ŚRODOWISKOWE I ANALIZY LOKALIZACYJNE

 


OCHRONA ŚRODOWISKA NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI

 

aktualności

29 LUTY 2024

Uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla inwestycji mieszkaniowej zaplanowanej w Warszawskim OChK.

10 STYCZNIA 2024

Rozpoczynamy pracę nad dokumentacją do decyzji środowiskowej oraz inwentaryzacją przyrodniczą dla farmy fotowoltaicznej o mocy powyżej 100 MW zaplanowanej w woj.łódzkim.

29 PAŹDZIERNIK 2023

Zakończyliśmy analizę akustyczną dla farmy fotowoltaicznej o mocy 80 MW zaplanowanej w woj. wielkopolskim.

15 KWIECIEŃ 2023

Rozpoczynamy pracę nad całoroczną inwentaryzcją przyrodniczą dla farmy fotowoltaicznej 70 MW zaplanowanej w woj.mazowieckim.

O nas

Pracownia Analiz Środowiskowych jest firmą świadczącą usługi konsultingowe i projektowe w zakresie ochrony środowiska oferowane na każdym etapie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego.

więcej...

oferujemy

 • raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • karty informacyjne przedsięwzięć
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • screening i monitoring przyrodniczy
 • inwentaryzacje zieleni
 • analizy emisji hałasu
 • analizy emisji zanieczyszczeń powietrza
 • nadzory przyrodnicze
 • analizy środowiskowe

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 • 5
 • 2
 • 3
 • 1
 • 4