OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 


BADANIA ŚRODOWISKOWE I ANALIZY LOKALIZACYJNE

 


OCHRONA ŚRODOWISKA NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI

 

aktualności

30 MARZEC 2020

Rozpoczynamy pracę nad inwentaryzacją przyrodniczą w ramach projektu farmy fotowoltaicznej zaplanowanej w powiecie łosickim.

27 MARZEC 2020

Rozpoczynamy pracę nad opracowaniem KIP dla planowanej rozbudowy szpitala w powiecie otwockim.

8 STYCZEŃ 2020

Zakończyliśmy przygotowywanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przekształcenia lasu w użytek rolny.

30 WRZESIEŃ 2019

Zakończyliśmy przygotowywanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budynku biurowego w Warszawie.

O nas

Pracownia Analiz Środowiskowych jest firmą świadczącą usługi konsultingowe i projektowe w zakresie ochrony środowiska oferowane na każdym etapie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego.

więcej...

oferujemy

 • raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • karty informacyjne przedsięwzięć
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • screening i monitoring przyrodniczy
 • inwentaryzacje zieleni
 • analizy emisji hałasu
 • analizy emisji zanieczyszczeń powietrza
 • nadzory przyrodnicze
 • analizy środowiskowe

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 • 1
 • 4
 • 5
 • 3
 • 2